Бар, Црна Гора

Интернационален Фолклорен, Хорски и Модерен Фестивал “Пеење и Танцување во Бар”
08-12 Јули 2018

Date
08 Jul - 12 Jul
Duration
5 Days
Price
€77
Availability

Booking for Интернационален Фолклорен, Хорски и Модерен Фестивал “Пеење и Танцување во Бар”
08-12 Јули 2018