Бар, Црна Гора

Интернационален Фолклорен, Хорски и Модерен Фестивал “Играње и Танцување во Бар”
08-12 Јули 2018

Date
08 Jul - 12 Jul
Duration
5 Days
Price
€69€65.55
Availability

Booking for Интернационален Фолклорен, Хорски и Модерен Фестивал “Играње и Танцување во Бар”
08-12 Јули 2018