Охрид, Македонија

Интернационален Фестивал на Мажоретни тимови, Марширачки оркестри и Модерни танци
08-12 Јуни 2018

Date
08 Jun - 12 Jun
Duration
5 Days
Price
€57
Availability

Booking for Интернационален Фестивал на Мажоретни тимови, Марширачки оркестри и Модерни танци
08-12 Јуни 2018