Охрид, Македонија

Интернационален Младински и Детски Фолклорен Фестивал “Македонско Оро”
24-28 Август 2018

Date
24 Aug - 28 Aug
Duration
5 Days
Price
€60
Availability

Booking for Интернационален Младински и Детски Фолклорен Фестивал “Македонско Оро”
24-28 Август 2018