Охрид, Македонија

Интернационален Младински и Детски Фолклорен Фестивал “Пролетно Цвеќе”
11-14 Мај 2018

Date
11 May - 14 May
Duration
4 Days
Price
€57€54.15
Availability

Booking for Интернационален Младински и Детски Фолклорен Фестивал “Пролетно Цвеќе”
11-14 Мај 2018